فرم نظرسنجی بیماران

مراجعه کننده گرامی از اینکه با ارائه نظرات و یا انتقادات خود ما را در بهبود کیفیت آزمایشگاه یاری مینمایید سپاسگزاریم.